Reklama
 
Blog | Igor Adamovič

Trestní oznámení

Policie České republiky, Obvodní oddělení Ostrov

Hlavní třída 713, Ostrov, 363 01

 

V Hroznětíně dne 16.4.2020

Věc: Trestní oznámení

I.

Tímto podávám trestní oznámení na organizovanou zločineckou skupinu, která za účelem majetkového zisku a likvidace konkurence páchá činy z nenávisti, třídní nesnášenlivosti a společenských předsudků na skupině obyvatel České republiky.

 

II.

Minimálně od roku 2016 organizovaná zločinecká skupina páchá činy z nenávisti, třídní nesnášenlivosti a společenských předsudků podle příslušných ustanovení trestního zákoníku za účelem majetkového zisku a likvidace konkurence. Dále k činům z nenávisti za účelem svého majetkového zisku a likvidace konkurence nabádá a podněcuje další osoby a skupiny osob, které s největší pravděpodobností nejsou přímou součástí dotyčné organizované zločinecké skupiny. Opakovaně je členy této organizované zločinecké skupiny hanobena, dehonestována, urážena, šikanována a finančně postihována třída drobných podnikatelů ve veřejných médiích a v obecně přístupných sociálních sítích. Dále jsou omezována její práva a svobody, dochází k opakovanému verbálnímu násilí proti této skupině obyvatel a je jí působena škoda velkého rozsahu hraničící s fiskální likvidací této společenské třídy ze zvláště zavrženíhodných pohnutek, jako je ziskuchtivost a třídní nenávist.

 

III.

Reklama

Pachatelé svým konáním působili a působí újmy na dobrém jméně, na zdraví, újmy a škody na majetku drobným podnikatelům. Tím je tato třída společnosti šikanována, perzekuována a postupně likvidována. Následkem uváděného trestného činu bude likvidace drobných podnikatelů, doslova celých živnostenských oborů, se souvisejícím rozvratem státního rozpočtu, neboť drobné podniky představují podstatnou část našeho HDP a daňových odvodů do státního rozpočtu. Nejtíživější dopad u nás v Karlovarském kraji bude mít likvidace cestovního ruchu, pohostinství a lázeňství s absolutním nárůstem nezaměstnanosti. Způsobená škoda bude vyčíslena pro každého drobného podnikatele zvlášť jako součást šetření tohoto trestného činu.

Jako důkazy šíření nenávisti a byrokratického šikanování podnikatelů uvádím:

  1. Známou větu předsedy hnutí ANO a tehdejšího ministra financí Fšeci kradnú, čímž chtěl Andrej Babiš říci, že podnikatelé jsou zloději.
  2. Zavedení EET se záměrně lživým tvrzením, že prostřednictvím EET bude ročně vybráno až 18 miliard korun. Prakticky ale EET umožňuje velkým firmám zlikvidovat konkurenci malých podnikatelů a živnostníků, dále některým politikům a státním úředníkům dává bezmeznou kontrolu a moc. Jak bylo dokázáno, skuteční podvodníci dokázali systém EET prolomit.
  3. Zavedení Účtenkovky, tedy nemorální akce „Udej svého živnostníka“ se záměrně nepravdivým zdůvodněním, že takto bude zabráněno krácení tržeb. Spuštění Účtenkovky ve skutečnosti neúměrně zatížilo státní rozpočet a posloužilo pouze k dehonestaci drobných podnikatelů v očích veřejnosti. Došlo ke zneužití Účtenkovky profesionálními podvodníky.
  4. Zavedení kontrolního hlášení DPH, které se stalo vítězem ankety absurdita roku v roce 2016, a které se musí podávat každý měsíc, přičemž nenahrazuje ani řádné daňové přiznání k DPH, ani souhrnné hlášení. Zavedení kontrolního hlášení bylo zdůvodněno falešnou konstrukcí boje s daňovými podvody, zejména s karuselovými obchody. V praxi se jedná o nadbytečný výkaz, kterým podniky uvádí skutečnosti finančním úřadům již oznámené, pouze v jiné struktuře.
  5. Zneužití nouzového stavu vyhlášeného kvůli zavlečenému čínskému viru k zostření boje s podnikateli, a to zavřením provozoven bez náhrady, u restaurací například s otevřením provozoven se zahrádkou dne 25.5.2020, provozoven bez zahrádky až 8.6.2020. Směšná částka 25 tisíc korun, poskytovaná za téměř nesplnitelných podmínek, nepokrývá splatné faktury, nájemné za provozovny, platy a odvody za zaměstnance, odvody za podnikatele, obživu rodiny podnikatele po dobu tří měsíců, natož aby umožnila znovu spustit provoz.

 

IV.

Žádám, abych byl v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu informován o učiněných opatřeních.

Igor Adamovič

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama